12/3 Quốc Học 2007-2010
Bạn có phải thành viên 12/3 ??
Hãy đăng kí thành viên của forum, chỉ 1 phút thui mà ^^!
05

12/3 Quốc Học 2007-2010


 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Câu 10:Khái niệm quần chúng nhân dân? Vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử?
Tue Aug 27, 2013 3:26 pm by koolboy92

»  Câu 9:Khái niệm về con người? Làm rõ quan điểm của triết học Mác-Lênin về bản chất con người.
Tue Aug 27, 2013 3:25 pm by koolboy92

» Câu 8:Làm rõ khái niệm, nguyên nhân và điều kiện của cách mạng xã hội.
Tue Aug 27, 2013 3:25 pm by koolboy92

» Câu 7:Phân tích nguồn gốc của sự phân chia giai cấp trong lịch sử xã hội.
Tue Aug 27, 2013 3:25 pm by koolboy92

» Câu 6: Làm rõ quan điểm của chủ nghĩa duy vật về lịch sử giai cấp.
Tue Aug 27, 2013 3:24 pm by koolboy92

» Câu 5: Khái niệm và kết cấu hình thái kinh tế-xã hội. Tại sao nói sự phát triển của các hình thái kinh tế-xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên? - Khái niệm hình thái kinh tế-xã hội:
Tue Aug 27, 2013 3:24 pm by koolboy92

» Câu 4: Tồn tại xã hội là gì? Ý thức xã hội là gì? Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội.
Tue Aug 27, 2013 3:24 pm by koolboy92

» Câu 3: Làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong sự phát triển của xã hội
Tue Aug 27, 2013 3:24 pm by koolboy92

» Câu 2:trình bày nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sx với trình độ của lực lượng sản xuất, từ đó rút ra ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu quy luật này.
Tue Aug 27, 2013 3:23 pm by koolboy92

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum


Share | 
 

 Câu 16: Đường lối văn hóa thời kỳ trước đổi mới

Go down 
Tác giảThông điệp
koolboy92
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Join date : 24/04/2010
Age : 26
Đến từ : 12/3 Quốc Học

Bài gửiTiêu đề: Câu 16: Đường lối văn hóa thời kỳ trước đổi mới   Thu Jun 28, 2012 9:31 pm

Văn hóa được hiểu theo nghĩa rộng là: “Tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử”, văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, là các hệ giá trị, truyền thống lối sống, “văn hóa là năng lực sáng tạo” một dân tộc, “văn hóa là bản sắc” của một dân tộc, là cái phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Văn hóa hiểu theo nghĩa hẹp là các giá trị văn hóa tinh thần, văn hóa văn nghệ.
. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng (CM), bên cạnh những chủ trương đường lối xây dựng hệ thống chính trị và phát triển khoa học kỹ thuật xã hội, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng nền văn hóa vừa mang tính dân tộc vừa hiện đại, mang tính XHNC. Văn hóa luôn được xây dựng (XD) là một mục tiêu bao trùm của sự nghiệp giải phóng dân tộc XD chủ nghĩa xã hội, đồng thời là động lực, nền tảng vững chắc của cách mạng.

* Nội dung đường lối văn hóa thời kỳ trước đổi mới
- Trong quá trình vận động cách mạng giành chính quyền năm 1943 ban thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La (Đông Anh, Phú Yên) đã thông qua bản đề cương văn hóa Việt Nam (VN) do đồng chí Trường Chinh trực tiếp dự thảo:
+ Đề cương văn hóa (VH) VN xây dựng VH là một trong ba mặt trân kinh tế, chính trị, VH của cách mạng Việt Nam.
+ Bản đề cương đề ra 3 nguyên tắc của nền văn hóa mới, đó là: Dân tộc–Khoa học–Đại chúng.
+ bản đề cương đã xác định khái niệm VH bao gồm cả tư tưởng học thuật và nghệ thuật, những vấn đề cơ bản của đời sống tinh thần xã hội.
+ Bản đề cương xác định văn hóa mới Việt Nam có tính dân tộc về hình thức và dân chủ về nội dung.
Có thể coi đề cương VH Việt Nam là bản tuyên ngôn, là cương lĩnh của Đảng về văn hóa trước cách mạng tháng 8 mà ảnh hưởng của nó còn mãi về sau này.
- Ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng chính phủ, Chủ tịch Hồ chí Minh đã nêu lên 6 nhiệm vụ cấp bách thuộc về văn hóa:
+ Một là, cùng với giệt giặc đói phải giệt giặc dốt.
+ Hai là, phải giáo dục lại tinht hần nhân dân, làm cho dân tộc ta trở nên một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu công đồng, xứng đáng với nước Việt Nam độc lập. Đây là nhiệm vụ rất khiêm tốn nhưng đáp ứng được những yêu cầu cần thiết của nhiệm vụ xây dựng văn hóa ở nước ta thời điểm đó và sau này. - Cuộc vận đồng thực hiện đời sống văn hóa mới. Đầu năm 1945, ban trung ương vận động đời sống mới đượct hành lập với sự tham gia của nhiền nhận vật có uy tín như: Trần Huy Liệu, Dương Đức Hiền… mà tổng thư kí là nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Đến tháng 3/1947 Hồ Chí Minh viết tài liệu đờisống mới giải thích rất dễ hiểu những vấn đề thiết thực trong chủ trương văn hóanày.
- Đường lối văn hóa kháng chiến dần hình thành trong chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” ra ngày 25/11/1945 của ban Thường vụ Trung ương Đảng, trong bức thư về “Nhiệm vụ văn hóa Việt Nam trong công cuộc cứu nước và xây dựng đất nước hiện nay” của đồng chí Trường Chinh gửi chủ tích Hồ Chí Minh ngày 16/11/1946 và tại báo cáo “Chủ nghiac Mác và văn hóa Việt Nam” trình bày tại hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ 2 vào tháng 7/1948. Đường lối gồm các nội dung:
+ Xác định mối quan hệ giữa văn hóa và giải phóng dân tộc, cổ động văn hóa cứu quốc.
+ Xây dựng nền VH mới VN có tính chất dân chủ khoa học, đai chúng mà khẩu hiệu thiết thực lúc này là “Dân tộc- Dân chủ”
+ Tích cực bài trừ nạn mù chữ, mở Đại học, Trung học, cải cách việc học theo tinh thần mới, bài trừ cách dạy học nhồi sọ.
+ Giáo dục lại nhân dân, cổ động thực hành đời sống mới.
+ Phát triển cái hay trong đời sống văn hóa dân tộc, đồng thời bài trừ cái xấu xa, hủ bạc ngăn ngừa sức thâm nhập của VH thực dân, phản động, học cái hay, cái tốt của văn hóa thế giới.
+ Hình thành đội ngũ trí thức mới đóng góp tích cực cho công cuộc kháng chiến kiến quốc và cho cách mạng miền Nam.
- Trong văn kiện đại hội III của Đảng (9/1960) nêu rõ đường lối xây dựng nền văn hóa có nội dung XHCN, Đảng xác định văn hóa tư tưởng là một cuộc CM, tiến hành đồng thời gắn bó chặt chẽ với CM, quan hệ sản xuất và CM Khoa học kỹ thuật. Đường lối tiến hành cuộc CM văn hóa tư tưởng, xây dựng nên văn hóa mới XHCN mạng đặc trưng dân tộc – khoa học – đại chúng tiếp tục được pháp triển, bổ sung trong những năm đầu cả nước đi lên CNXH.
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của đảng (12/1976) xác định “xây dựng con người mới, xây dựng nền văn hóa mới, tuyên truyền giáo dục học nghĩa Mác- Lênin và đường lối chính sách của Đảng thấu suốt trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng, tiến hành đấu tranh chống tư tưởng VH phản động của chủ nghĩa thực dân và giai cấp bóc lột”
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (3/1982) chỉ rõ nền văn hóa mới là nền văn hóa có nội dung XHCN và tính dân tộc, có tính Đảng và tính nhân dân sâu sắc thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản.
Đại hội V cũng trình bày rất đầy đủ khái niệm “Con người mới CNXH” và đưa ra phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm văn hóa”.
* Những thành tực, hạn chế và nguyên nhân đường lối văn hóa trước thời kỳ đổi mới
- Thành tựu:
+ Nền văn hóa dân chủ mới – Vh cứu quốc đã bước đầu hình thành và đạt nhiều thành tựu trong kháng chiến và kiến quốc. Đã xóa bỏ dần dần mặt lạc hậu, lỗi thời trong di sản văn hóa phong kiến và văn hóa nô dịch của văn hóa Pháp, bước đầu xây dựng nền văn hóa dân chủ mới với tính chất dân tộc, khao học và đại chúng. Nhiều triệu đồng bào mù chữ đã biết đọc, biết viết. Phát triển hệ thống giáo dục, cải cách phương pháp dạy học, thực hành rộng rãi đời sống mới, bài trừ hủ tục, lạc hậu. Động viên nhân dân tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống pháp xâm lược.
+ Trong những năm 1955-1986 sự nghiệp giáo dục, văn hóa của miền Bắc XHCN phát triển với tốc độ cao ngay cả trong khi có chiến tranh, phát huy vài trò tích cực trong chiến đấu và sản xuất. Hoạt động văn hóa văn nghệ cũng phá triển trên nhiều mặt với nội dung lành mạnh, góp phần xây dựng lối sống mới, con người mới. Trình độ VH chúng của XH được tăng lên một mức đáng kể. Lối sống đã trở thành phổ biến, người với người sống có tình có nghĩa, đoàn kết yêu thương nhau.
- Hạn chế và nguyên nhân:
+ Việc XD thể chế VH còn chậm. Đời sống VH-NT còn có những mặt bất cập. Một số công trình vật thể và phi vật thể truyền thống có giá trị không được quan tâm bảo tồn, lưu giữ, thậm chí bị phá hủy, mai một.
+ Đường lối xây dựng, phát triển văn hóa giai đoan 1955-1986 bị chi phối bởi tư duy chính trị “nắm vững chuyên chính vô sản” mà thực chất là nhấn mạnh đấu tranh gia cấp, đáu tranh ý thức hệ độc lập. Mục tiêu, nội dung cuộc CM tư tưởng VH giai đoạn này cũng bị quy định bởi cuộc cách mạng quan hệ sản xuất mà tư tưởng chỉ đạo là xóa bỏ nhanh, triệt để tư hữu, bóc lột, đưa quan hệ sản xuất XHCN đi trước một bước, tách rời trình độ phát triển thực tế lực lương sản xuất.
+ Chiến tranh cộng với cơ chế quản lý kế hoách hóa tập trung, quan liêu bao cấp và tâm lý bình quân chủ nghĩa đã làm giảm động lực phát triển văn hóa, giáo dục, kìm hãm năng lực tự do sáng tạo.

_________________

Never give up!!
Về Đầu Trang Go down
http://123quochoc.forumh.net
 
Câu 16: Đường lối văn hóa thời kỳ trước đổi mới
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
12/3 Quốc Học 2007-2010 :: Club 12/3 :: Tổ 2-
Chuyển đến